By | 30 دی 1399
روز و تاریخ خورشیدی در سی شارپ

یکی از مهمترین ابزارهای برنامه نویسی دات نت در زبان سی شارپ DataGridView می باشد که به وسیله آن می توان داده ها را از پایگاه داده فراخوانی و مشاهده نمود.

عدم اجازه انتخاب بیش از یک سلول به کاربر در DataGridView

کد زیر برای جلوگیری از انتخاب بیش از یک سلول و یا رکورد توسط کاربر می باشد.

int i = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
      int j = dataGridView1.Rows.Count;
      if (dataGridView1.SelectedCells.Count > 0 && i != j - 1)
      {
        string str = dataGridView1.Rows[i].Cells[0].Value.ToString();

      }
      else
      {
        MessageBox.Show("شما مجاز به انتخاب همه رکوردها نمی باشید", "خطا", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error, MessageBoxDefaultButton.Button1);
      }

دو نکته مهم:

 1. خاصیت MultiSelect ابزار DataGridView را False نمایید.
 2. خاصیت SelectionMode ابزار DataGridView را بر روی FulRowSelect قرار دهید تا کل سطر نه فقط یک سلول خاص انتخاب شود.

One Reply to “جلوگیری از انتخاب بیش از یک سلول در C#”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *