ماه: خرداد 1400

ویشینگ (Vishing)

ویشینگ چیست؟ ویشینگ(Vishing) یکی از جرایم اینترنتی است که از تلفن برای سرقت اطلاعات محرمانه شخص قربانی استفاده می شود. این حمله که اغلب تحت عنوان فیشینگ صوتی شناخته می شود، از روش های مهندسی اجتماعی زیرکانه ای برای متقاعد کردن قربانیان…ادامه مطلب »

DNS Spoofing چیست

DNS Spoofing چیست؟ DNS Spoofing جعل سرور نام دامنه(DNS) که به آلودگی کشDNS  نیز موسوم است، حمله ای است که در آن از سوابق تغییر یافته DNS  برای هدایت ترافیک آنلاین شبکه به وبسایت جعلی که شبیه به وبسایت مقصد مورد نظر…ادامه مطلب »