ماه: شهریور 1402

آسیب پذیری در وردپرس

آسیب پذیری جدیدی در وردپرس شناسایی شده است. این آسیب پذیری در وردپرس با بدافزار جدید لینوکسی همراه است که از 30 اکسپلویت برای backdoor سایت های وردپرس استفاده می کند. آسیب پذیری جدیدی در وردپرس شناسایی شده است. این حمله با…ادامه مطلب »