ماه: شهریور 1400

جاسوس افزار Spyware

جاسوس افزار یا Spyware چیست؟ جاسوس افزار یا Spyware نوعی نرم افزار مخرب است که برای ورود به دستگاه کامپیوتر جهت جمع آوری اطلاعات و ارسال آن به شخص ثالث بدون رضایت شما طراحی شده اند. همچنین جاسوس افزار یا Spyware می…ادامه مطلب »