برچسب: Memory Resident Virus

Memory Resident Virus

یک Memory Resident Virus ویروسی است که حتی پس از توقف اجرای برنامه در حافظه کامپیوتر باقی می ماند. Memory Resident Virusها فقط زمانی فعال می‌شوند که برنامه شروع به کار کند. Memory Resident Virus ماژول تکثیر مربوطه را در حافظه بارگذاری…ادامه مطلب »