برچسب: Clickjacking

کلیک جکینگ

حتما تا به حال با واژه هایجک آشنا شده اید واژه ای که یک دزدی مسلحانه هواپیما را به یاد می آورد. در دنیای کامپیوتر به دزدی کلیک های کاربران کلیک جکینگ (Clickjacking)یا کلیک دزدی می گویند. کلیک جکینگ در واقع همان…ادامه مطلب »