برچسب: کلیدهای ترکیبی دکمه ویندوز

کلیدهای ترکیبی دکمه ویندوز

کلید بسیار کاربردی در ویندوز که بر روی انواع صفحه کلیدها موجود است، کلید ویندوز(W) می باشد. با ترکیب این کلید با دیگر کلیدها می توان به بسیاری از قسمت های ویندوز دست یافت. کلید ویندوز + E : باز کردن My…ادامه مطلب »