برچسب: ویشینگ (Vishing)

ویشینگ (Vishing)

ویشینگ چیست؟ ویشینگ(Vishing) یکی از جرایم اینترنتی است که از تلفن برای سرقت اطلاعات محرمانه شخص قربانی استفاده می شود. این حمله که اغلب تحت عنوان فیشینگ صوتی شناخته می شود، از روش های مهندسی اجتماعی زیرکانه ای برای متقاعد کردن قربانیان…ادامه مطلب »