برچسب: ویروس اچلن

بدافزار Echelon

بدافزار Echelon کیف های پول دیجیتال را هدف قرار می دهد.   بدافزار Echelon تهدید بزرگی برای آن دسته از کاربران تلگرامی است که از قابلیت دانلود خودکار داخلی آن استفاده می کنند.   بطور کلی شناسایی بدافزار Echelon سخت است، زیرا…ادامه مطلب »