برچسب: وارد کردن اعداد داخل TextBox در C#

وارد کردن اعداد داخل TextBox در C#

در برنامه نویسی #C برای اینکه داخل TextBoxها تنها اعداد وارد شود کد زیر را در رویداد Keypress وارد نمایید.  if (char.IsDigit(e.KeyChar) || char.IsControl(e.KeyChar)) { e.Handled = false; } else { e.Handled = true; } و برعکس برای اینکه در TextBoxها تنها…ادامه مطلب »