برچسب: سند الکترونیکی

امضای دیجیتال

امضاء دیجیتال یا digital signature براساس نوعی الگوریتم رمزنگاری انجام می‌شود تا امکان جعل و تقلب در آن وجود نداشته باشد. این نوع امضا دارای الگوریتم‌های مختلفی است که با محاسبات پیچیده ریاضی ساخته شده است. توجه داشته باشید که اگر امضا…ادامه مطلب »