برچسب: حملات MITM

حمله مرد میانی

حمله مرد میانی نوعی حمله سایبری است که در آن مهاجم مکالمه ی بین دو هدف را شنود می کند.    هدف از حمله مرد میانی جمع آوری داده های شخصی، رمزهای عبور، حساب بانکی و یا متقاعد کردن قربانی برای اقداماتی…ادامه مطلب »